Δίλημμα

Quandary

Sometimes I wonder what sinuous piety
is inscrutable in a priest’s cassock.
What black chastity his white clerical collar
buttons at the back of his neck.
What slinky faith he parades up the aisle,
and on which icon he finds a way
to circumvent the negation of being.
Why does he make the sign of the cross
upon his chest when there is nothing
foolproof to repine in?

I am none of the three a’s:
atheist, agnostic, apostate.
I am looking for Truth, and Truth
is reluctant of being revealed in priests.

Δίλημμα

Μερικές φορές διερωτώμαι ποια οφιοειδής μορφή ευλάβειας
είναι ανεξιχνίαστη στο ράσο του παπά.
Ποια μαύρη αγνότητα το άσπρο του κολάρο
κουμπώνει πίσω στο λαιμό του.
Τι φιλάρεσκη πίστη παρελαύνει μέσα στο ναό
και σε ποια εικόνα βρίσκει τρόπο
να παρακάμπτει την ανυπαρξία.
Γιατί σταυροκοπιέται αφού δεν υπάρχει
τίποτε να τον γαληνεύει ψυχικά;

Δεν είμαι κανένας από τα τρία άλφα:
αθεϊστής, αγνωστικιστής, αποστάτης.
Την Αλήθεια ψάχνω να βρω, και η Αλήθεια
είναι απρόθυμη να φανεί στους παπάδες.δφε

© 2021 διαδικτυακή δημιουργική γραφή. All rights reserved.